To the Top

12gq -- Utrikeshandel med varor och tjänster, kvartalsvis, 2013Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Region
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Tjänstepost
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Region

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) , EU länder (27, 2020-) ,

Valda 0 Totalt 48

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013Q1 , 2013Q2 , 2013Q3 ,

Valda 0 Totalt 32

Tjänstepost

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.GS Varor och tjänster , G Varor , S Tjänster ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000