To the Top

11zx -- Icke-finansiella tillgångar, årsvis, 1995-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Sektor
Instrument
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Sektor

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.S0 Totalt , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

Instrument

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.N0 Icke-finansiella tillgångar totalt , N111 Bostäder , N112 Övriga byggnader och anläggningar ,

Valda 0 Totalt 10

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000