Till toppen

11zx -- Icke-finansiella tillgångar, årsvis, 1995-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Totalt , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt , N111 Bostäder , N112 Övriga byggnader och anläggningar ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000