Till toppen

StatFin

 1. 11n9 -- Finansiella tillgångar och skulder, kvartalsvis, 1995Q1-2021Q4

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25142362 Ändrad senast: 2022-03-25

  1. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter, F11 Monetärt guld, F12 Särskilda dragningsrätter (SDR), ..., F89 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter, exklusive handelskrediter och förskott (43)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (33)
  3. Debitorsektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (33)
  4. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q4 (108)
  5. Uppgifter: Balansräkning, miljoner euro, Transaktioner, miljoner euro, (2)


 2. 11qp -- Finansiella tillgångar och skulder, årsvis, 1995-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5971421 Ändrad senast: 2022-03-25

  1. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter, F11 Monetärt guld, F12 Särskilda dragningsrätter (SDR), ..., F89 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter, exklusive handelskrediter och förskott (43)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (32)
  3. Debitorsektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (32)
  4. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  5. Uppgifter: Balansräkning, miljoner euro, Transaktioner, miljoner euro, (2)


 3. 129g -- Hushållens nyckeltal, kvartalsvis, 2000Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18915 Ändrad senast: 2022-03-25

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2021Q4 (88)
  2. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  3. Uppgifter: Disponibel inkomst (summan av föregående fyra kvartal), miljoner euro, Lån, miljoner euro, Hushållens andel av bostadsbolagslån, miljoner euro, Skuldsättningsgrad, %, (4)


 4. 11zx -- Icke-finansiella tillgångar, årsvis, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27727 Ändrad senast: 2021-09-24

  1. Sektor: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S1311 Staten, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (8)
  2. Instrument: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt, N111 Bostäder, N112 Övriga byggnader och anläggningar, N113 Maskiner, inventarier och transportmedel, ..., N211 Mark (10)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Uppgifter: Stock, miljoner euro, Förändring, miljoner euro, (2)


 5. 12kc -- Pensionsrätter, årsvis, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11715 Ändrad senast: 2021-04-29

  1. Pensionssystem: E1 Pensionssystem inom social trygghet (lagstadgade arbetspensionssystemet), E11 Pensionssystem inom social trygghet (lagstadgade arbetspensionssystemet), privata branscher, E12 Pensionssystem inom social trygghet (lagstadgade arbetspensionssystemet), offentliga branscher, E2 Andra anställningsrelaterade pensionssystem (frivilliga tilläggspensionssystem), ..., E22 Andra anställningsrelaterade pensionssystem (frivilliga tilläggspensionssystem), förmånsbestämda system och andra ej avgiftsbestämda system (6)
  2. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Uppgifter: Till diskonteringssats 2% (premissen), miljoner euro, Till diskonteringssats 1%, miljoner euro, Till diskonteringssats 3%, miljoner euro, Odefinierad, (4)