Till toppen

11ha -- Användningstabell för import till baspris, årsvis, 2015-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill , 02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk , 03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske ,

Valda 0 Totalt 58

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill , 02 Skogsbruk , 03 Fiske och vattenbruk ,

Valda 0 Totalt 79

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
I kolumnerna visas användning av importprodukter fördelad på näringsgrenarnas insatsförbrukning, inhemsk slutanvändning och export efter område till baspris. På raderna visas uppgifter om användning efter produkt.