To the Top

132h -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, kvartalsvis, 1990Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Transaktion
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro , Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro , Trendserie i löpande priser, miljoner euro ,

Valda 0 Totalt 14

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990Q1 , 1990Q2 , 1990Q3 ,

Valda 0 Totalt 124

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , P51CK Kapitalförslitning, inkomster , D1K Ersättningar till anställda, utgifter ,

Valda 0 Totalt 57

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000