Till toppen

132h -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, kvartalsvis, 1990Q1-2021Q2

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro , Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro , Trendserie i löpande priser, miljoner euro ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990Q1 , 1990Q2 , 1990Q3 ,

Valda 0 Totalt 126

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , P51CK Kapitalförslitning, inkomster , D1K Ersättningar till anställda, utgifter ,

Valda 0 Totalt 57

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000