To the Top

11tj -- Sysselsättning och arbetstimmarna kvartalsvis, 1990Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Transaktion
Obligatoriskt *
Bransch
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990Q1 , 1990Q2 , 1990Q3 ,

Valda 0 Totalt 124

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer) , E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer) , E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer) ,

Valda 0 Totalt 10

Bransch

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0, exkl. S13, Branscher totalt, privata sektorer , 0, S13 Branscher totalt, Offentligt samfund ,

Valda 0 Totalt 14

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000