Till toppen

11tj -- Sysselsättning och arbetstimmarna kvartalsvis, 1990Q1-2021Q2

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990Q1 , 1990Q2 , 1990Q3 ,

Valda 0 Totalt 126

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer) , E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer) , E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer) ,

Valda 0 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0, exkl. S13, Branscher totalt, privata sektorer , 0, S13 Branscher totalt, Offentligt samfund ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000