To the Top

12gk -- Finansiell balans och utlandsställning efter instrument, kvartalsvis, 2006Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Funktionell kategori
Instrument
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Stock, tillgångar, miljoner euro , Stock, skulder, miljoner euro , Stock, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro ,

Valda 0 Totalt 15

Funktionell kategori


Valda 0 Totalt 6

Optional variable

Instrument

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.F0 Finansiella tillgångar totalt , F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter , F2 Sedlar, mynt och inlåning ,

Valda 0 Totalt 17

Optional variable

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006Q1 , 2006Q2 , 2006Q3 ,

Valda 0 Totalt 60

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000