Till toppen

12gi -- Finansiell balans, månadsvis, 2006M01-2021M08

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Transaktioner, tillgångar, miljoner euro , Transaktioner, skulder, miljoner euro , Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 12

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 188

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Uppgifterna för år 2020 förblev felaktigt ouppdaterade i samband med offentliggörandet av kvartalsuppgifterna om betalningsbalansen och utlandsställningen 17.9. Uppgifterna har uppdaterats 13.10.