Till toppen

12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2021M08

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inkomster, miljoner euro , Utgifter, miljoner euro , Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 188

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: CA Bytesbalans , GS Varor och tjänster , G Varor ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Uppgifterna för år 2020 förblev felaktigt ouppdaterade i samband med offentliggörandet av kvartalsuppgifterna om betalningsbalansen och utlandsställningen 17.9. Uppgifterna har uppdaterats 13.10.
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Betalningsbalanspost

Maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa ja taulukoinnissa käytetty int_acc_item on periaatteessa osajoukko taloustoimista. Int_acc_item-luokat on siksi viety osaksi virallista PxPro-taloustoimiluokitusta taloustoimi_1_20180101 ja sitä hyödynnetään tietojen taulukoinnissa.