Till toppen

StatFin

 1. 114s -- Betalninsgbalans, månadsvis, 2006M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43466 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M01 (193)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, KA Kapitalbalans, FA Finansiell balans, EO Felaktiga och oidentifierade poster, (4)
  3. Uppgifter: Netto, miljoner euro, Netto, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, Netto, 12 månaders glidande summa, miljoner euro, Netto, 36 månaders glidande summa, miljoner euro, (4)


 2. 12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 151161 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M01 (193)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  3. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, Inkomster, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Inkomster minus utgifter (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro (12)


 3. 12gi -- Finansiell balans, månadsvis, 2006M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 428872 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Funktionell kategori: Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Skuldinstrument (FDI), F3 Skuldebrev, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F5 Aktier och andelar i placeringsfonder (6)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M01 (193)
  4. Uppgifter: Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, Transaktioner, skulder, miljoner euro, Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, Transaktioner, tillgångar, 3 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro (12)