To the Top

132f -- Konjunkturindikator för produktionen, månadsvis, 1995M01-2021M02
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Bransch
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad index serie, 2015=100 , Ursprunglig indexserie, 2015=100 , Trendindexserie, 2015=100 ,

Valda 0 Totalt 8

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 0 Totalt 314

Bransch


Valda 0 Totalt 4

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000