Till toppen

12r1 -- Hushållsproduktionen efter hushållstyp, årsvis, 2009-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HHSAW Arbetets värde , HHSAH Bostadstjänster eller bostadsförmåner producerade av ägarbostäder , HHSAB Husbyggnad för eget bruk ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Boende, icke-SNA , Boende, SNA boendetjänster , Boende, SNA byggande ,

Valda 0 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ensamboende under 45 år , Ensamboende 45-64 år , Ensamboende 65+ år ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2012 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000