Till toppen

12qx -- Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde, årsvis, 2009-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BNP, miljoner euro , Hushållsproduktionen, totalt, miljoner euro , SNA-hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2012 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000