Till toppen

12av -- Produktion, bruttoförädlingsvärde och sysselsatta efter näringsgren inom kultur, 2008-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela ekonomin totalt , Kulturnäringsgrenar (KLT) , Arkitektur och konstindustriell planering (71110, 74101, 74102, 74109) ,

Valda 0 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Uppgifter

Produktion

PIR Tuotos perushintaan

Bruttoförädlingsvärde (miljoner euro)

B1GPH Brutoarvonlisäys perushintaan