Till toppen

StatFin

 1. 11wv -- Bruttoförädlingsvärde för kultur, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8475 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. Uppgifter: Förädlingsvärde, brutto, miljoner euro, Förädlingsvärde, brutto för kultur, miljoner euro, Kulturens avdel av förädlingsvärde, brutto, %, (3)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 2. 12av -- Produktion, bruttoförädlingsvärde och sysselsatta efter näringsgren inom kultur, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22522 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. Näringsgren: Hela ekonomin totalt, Kulturnäringsgrenar (KLT), Arkitektur och konstindustriell planering (71110, 74101, 74102, 74109), Film, video och dataspel (58210, 59110-59140, 77220), ..., Ljudinspelningar (18200, 47630, 59200) (19)
  3. Uppgifter: Produktion, Bruttoförädlingsvärde (miljoner euro), Sysselsättning (100 personer), Andel av produktion (%), ..., Andel av sysselsättning (%) (6)


 3. 12aw -- Konsumtionsutgifter för kultur, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22201 Ändrad senast: 2021-10-07

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. Bransch gruppering: Konsumtionsutgifter inom hela ekonomin totalt, Grupper av konsumtionsutgifter för kultur, totalt (KLTKM), Scenkonst och filmer (90010-90030, 09.4.5.1, 09.4.2.9), Nöjesparker, spel och annat tidsfördriv (93210, 93299, 09.3.1.1, 09.3.1.2, 09.4.3.0), ..., Ljud- och videoinspelningar (09.1.4.1, 09.1.4.2, 09.1.4.9, 09.4.2.4) (14)
  3. Uppgifter: Konsumtionsutgifter för kultur, totalt (miljoner euro), Privata konsumtionsutgifter för kultur (miljoner euro), Offentliga konsumtionsutgifter för kultur (miljoner euro), Kulturens andel av konsumtionsutgifter, totalt (%), ..., Kulturens andel av offentliga konsumtionsutgifter (%) (6)