To the Top

12be -- Investeringar och fast kapital per region, årsvis, 2000-2018
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Region
Transaktion
Obligatoriskt *
Bransch
Sektor
Obligatoriskt *
Instrument
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Region

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , SA1 Helsingfors - Nyland ,

Valda 0 Totalt 98

Optional variable

Transaktion

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Bransch

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 38

Optional variable

Sektor

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Instrument


Valda 0 Totalt 5

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000