To the Top

12bd -- Inkomster och produktion per region, årsvis, 2000-2019*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Region
Transaktion
Obligatoriskt *
Bransch
Sektor
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Region

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , SA1 Helsingfors - Nyland ,

Valda 0 Totalt 98

Optional variable

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , P1R Produktion till baspris, inkomster , P2K Insatsförbrukning, utgifter ,

Valda 0 Totalt 9

Bransch

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 38

Optional variable

Sektor

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Ett fel har upptäckts i transaktionen bruttonationalprodukt beträffande år 2018, korrigerat 2.12.2020.
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
År
* preliminär uppgift
År
2019*
* preliminär uppgift