Till toppen

127f -- Skatter och avgifter av skattenatur, årsvis, 1975-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S13 Offentliga samfund , S13, S212 Offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ , S1311 Staten ,

Valda 0 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1000 Inkomst- och kapitalskatter , 1100 Hushållens inkomst- och kapitalskatter ,

Valda 0 Totalt 127

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 47

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000