Till toppen

StatFin

  1. 12mf -- Kommunekonomi kvartalsvis, kommuner och samkommuner, 2016Q1-2020Q4

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171730 Ändrad senast: 2021-02-10

    1. Enheter: Fasta Finlands kommuner totalt, Fasta Finlands samkommuner totalt, (2)
    2. Uppgifter: RESULTATRÄKNING, Försäljningsintäkter, Försäljningsintäkter av staten, Försäljningsintäkter av kommuner och samkommuner, ..., Kortfristiga resultatregleringar (passiva) (111)
    3. Kvartal: 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, ..., 2020Q4 (20)