1. 12kr -- Kommunernas bokslutsuppgifter, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 346262 Ändrad senast: 2020-09-04

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Uppgifter: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgen för andra: Återstående kapital (203)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 2. 12mj -- Kommunernas koncernbokslutsuppgifter, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 185343 Ändrad senast: 2020-09-04

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Uppgifter: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust) +/-, ..., Borgen för andra: Återstående kapital (107)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 3. 12mk -- Kommunernas driftsekonomi, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 889333 Ändrad senast: 2020-09-04

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Uppgifter: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgiftsklass: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 4. 12ml -- Kommunernas nyckeltal, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92876 Ändrad senast: 2020-09-04

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Uppgifter: Verksamhetsbidrag, euro / invånare, Årsbidrag, euro / invånare, Skatteinkomster, euro / invånare, Statsandelar, euro / invånare, ..., Undervisnings- och kulturverksamhetens nettodriftskostnader, euro / invånare (36)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 5. 12mp -- Samkommunernas bokslutsuppgifter, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 231985 Ändrad senast: 2020-09-04

  1. Region: Samkommuner totalt, Fasta Finlands samkommuner totalt, (2)
  2. Uppgifter: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgen för andra: Återstående kapital (198)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 6. 12mr -- Samkommunernas driftsekonomi, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 138177 Ändrad senast: 2020-09-04

  1. Region: Samkommuner totalt, Fasta Finlands samkommuner totalt, (2)
  2. Uppgifter: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgiftsklass: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)