Till toppen

001 -- Finlands utbetalningar inom det offentliga utvecklingssamarbetet, av bruttonationalinkomsten (BNI) 1975 -2018

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 0 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000