Till toppen

123v -- Statsgarantier, kvartalsvis, 2005Q1-2021Q2

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Valda 1 Totalt 66

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Totalt , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000