Till toppen

11yv -- Offentliga samfundens EDP-skuld, kvartalsvis, 2000Q1-2021Q2

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: F2-F4 Sedlar, mynt, inlåning, skuldebrev och lån , F22 Överförbar inlåning , F29 Övrig inlåning ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000Q1 , 2000Q2 , 2000Q3 ,

Valda 1 Totalt 86

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000