To the Top
 1. 11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, kvartalsvis, 1999Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 438496 Ändrad senast: 2021-03-15

  1. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2020Q4 (88)
  2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P131R Försäljningar av icke-marknadsprodukter, inkomster, ..., OTES Utgifter, total, konsoliderade (69)
  3. Sektor: S13 Offentliga samfund, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13141 Arbetspensionsanstalter, S13149 Övriga socialskyddsfonder (5)
  4. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro, Ursprunglig, miljoner euro, Trend, miljoner euro, (3)