To the Top

12a6 -- Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål, årsvis, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Sektor
Obligatoriskt *
Transaktion
Obligatoriskt *
Ändamål
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Sektor

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.P2K Insatsförbrukning, utgifter , D1K Ersättningar till anställda, utgifter , D11K Egentlig lön, utgifter ,

Valda 0 Totalt 23

Ändamål

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , G01 Allmän offentlig förvaltning , G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikeförvaltning ,

Valda 0 Totalt 80

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift