Till toppen

11h6 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), 1995Q1-2021Q4

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995Q1 , 1995Q2 , 1995Q3 ,

Valda 1 Totalt 108

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) , 201000 Utsäde och sättplantor , 202000 Energi, smörjmedel ,

Valda 0 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Klassificering

Uppgifter

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2000=100)

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).