Till toppen

StatFin

 1. 11gv -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2000M01-2021M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 220338 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2021M06 (258)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (3)


 2. 11gw -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2000Q1-2021Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87247 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2021Q2 (86)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (3)


 3. 11gx -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29824 Ändrad senast: 2021-05-17

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (2)


 4. 11gy -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), 2010M01-2021M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 125715 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2021M06 (138)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (3)


 5. 11gz -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), 2010Q1-2021Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56374 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2021Q2 (46)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (3)


 6. 11h1 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23921 Ändrad senast: 2021-05-17

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (2)


 7. 11h2 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), 2000M01-2021M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 215194 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2021M06 (258)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (3)


 8. 11h3 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), 2000Q1-2021Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87138 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2021Q2 (86)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (3)


 9. 11h4 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29677 Ändrad senast: 2021-05-17

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (2)


 10. 11h5 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), 1995M01-2021M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 260347 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M06 (318)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (3)


 11. 11h6 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), 1995Q1-2021Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102618 Ändrad senast: 2021-08-16

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q2 (106)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (3)


 12. 11h7 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32586 Ändrad senast: 2021-05-17

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (2)