To the Top
 1. 118h -- Producentprisindex (2015=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 723740 Ändrad senast: 2021-01-25

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (276)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring (2015=100), (2)


 2. 118j -- Producentprisindex (2010=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 772172 Ändrad senast: 2021-01-25

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, A011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (290)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Årsförändring (2010=100), (2)


 3. 118l -- Producentprisindex (2005=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 704493 Ändrad senast: 2021-01-25

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, A011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (263)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Årsförändring (2005=100), (2)


 4. 118n -- Producentprisindex (1949=100), 1949-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102375 Ändrad senast: 2021-01-25

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2020 (72)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)