Till toppen

StatFin

 1. 118g -- Producentprisindex (2015=100), 1995M01-2022M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13783539 Ändrad senast: 2022-03-24

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (306)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M02 (326)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Månadsförändring (2015=100), Årsförändring (2015=100), (3)


 2. 118i -- Producentprisindex (2010=100), 1995M01-2022M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17196498 Ändrad senast: 2022-03-24

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, A011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (319)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M02 (326)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Månadsförändring (2010=100), Årsförändring (2010=100), (3)


 3. 118k -- Producentprisindex (2005=100), 1995M01-2022M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16556978 Ändrad senast: 2022-03-24

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, A011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (307)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M02 (326)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Månadsförändring (2005=100), Årsförändring (2005=100), (3)


 4. 118m -- Producentprisindex (1949=100), 1949M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1100208 Ändrad senast: 2022-03-24

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2022M02 (878)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)