To the Top

11na -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter kostnadsslag, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Bas
Obligatoriskt *
Index
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Bas

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Index

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Indextal
Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.
Månadsförändring, %
Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.
Årsförändring, %
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan.