Till toppen

StatFin

 1. 11na -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, årsuppgifter, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22120 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11nq -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, årsuppgifter, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8601 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11nt -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, årsuppgifter, 2005-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9486 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11nv -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, årsuppgifter, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10181 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nx -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, årsuppgifter, 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10424 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11nz -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, årsuppgifter, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11040 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11p4 -- Indexvillkor-delindex, årsuppgifter, 1980-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19830 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11p9 -- Överlåtelsepriskoefficienter, årsuppgifter, 1949-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12812 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2021 (73)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11x2 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, årsuppgifter, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8756 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 13fu -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, årsuppgifter, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10972 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 2021, (1)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 13fz -- Bostadsbyggande, årsuppgifter, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19859 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 13g7 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, årsuppgifter, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7495 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 2021, (1)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 13. 13g9 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, årsuppgifter, 1922-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29434 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2021 (100)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1935=100 (12)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)