Till toppen

StatFin

 1. 118p -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter kostnadsslag, 1990M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171974 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M09 (381)
  2. Bas: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11nb -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter benämning på insats, 2015M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68089 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M09 (81)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (33)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11nd -- Bostadsbyggande (2015=100), 2015M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65946 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M09 (81)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11np -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, 2015M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26462 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M09 (81)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nr -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, 2010M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33378 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2021M09 (141)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11ns -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, 2005M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43308 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2021M09 (201)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11nu -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, 2000M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53167 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2021M09 (261)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11nw -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, 1995M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57691 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M09 (321)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, 1990M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66622 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M09 (381)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 11p1 -- Byggnadskostnadsindex, den totalindex, 1951M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 214264 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2021M09 (849)
  2. Index: BKI 2015=100, BKI 2010=100, BKI 2005=100, BKI 2000=100, ..., BKI 1951=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11p3 -- Indexvillkor-delindex, 1980M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 169644 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2021M09 (501)
  2. Bas: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 11p5 -- Överlåtelsepriskoefficienter, 1949M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101739 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2021M09 (873)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)