Till toppen

StatFin

 1. 118p -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag, månadsuppgifter, 1990M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 190872 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M02 (386)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1990=100 (7)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11np -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, månadsuppgifter, 2015M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25149 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M02 (86)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11nr -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, månadsuppgifter, 2010M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31884 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2022M02 (146)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11ns -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, månadsuppgifter, 2005M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41826 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2022M02 (206)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nu -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, månadsuppgifter, 2000M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51680 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M02 (266)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11nw -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, månadsuppgifter, 1995M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56235 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M02 (326)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, monthly data, 1990M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65173 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2022M02 (386)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11p3 -- Indexvillkor-delindex, månadsuppgifter, 1980M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 169154 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2022M02 (506)
  2. Bas år: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11p5 -- Överlåtelsepriskoefficienter, månadsuppgifter, 1949M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100037 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2022M02 (878)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 13ft -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18978 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2022M02 (14)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 13fx -- Bostadsbyggande, månadsuppgifter, 2015M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111343 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M02 (86)
  2. Index: 0 Totalindexet för bostadsbyggande, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde av flervåningshus (34)
  3. Bas år: 2021=100, 2015=100, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 13g5 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, månadsuppgifter, 2021M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10228 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2022M02 (14)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Småhus, 01.2 Flervåningshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 13. 13g8 -- Byggnadskostnadsindex, totalindex, månadsdata, 1951M01-2022M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 208325 Ändrad senast: 2022-03-16

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2022M02 (854)
  2. Bas år: 2021=100, 2015=100, 2010=100, 2005=100, ..., 1951=100 (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)