Till toppen

StatFin

 1. 11fp -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), 2000M01-2022M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 315927 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M01* (265)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 012000 Råg, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (61)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2015=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2015=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100), (3)


 2. 11gj -- Producentprisindex för lantbruk (2010=100), 2000M01-2022M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 498839 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M01* (265)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2010=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2010=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2010=100), (3)


 3. 11gm -- Producentprisindex för lantbruk (2005=100), 2000M01-2022M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 501389 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M01* (265)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2005=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2005=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2005=100), (3)


 4. 11gq -- Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 1995M01-2022M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 683065 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M01* (325)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (115)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2000=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2000=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100), (3)


 5. 11fu -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), 2000Q1-2021Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 118466 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2021Q4* (88)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 012000 Råg, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (61)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2015=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2015=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100), (3)


 6. 11fv -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), 2000-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35726 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021* (22)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 012000 Råg, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (61)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2015=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100), (2)


 7. 11gk -- Producentprisindex för lantbruk (2010=100), 2000Q1-2021Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 183596 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2021Q4* (88)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2010=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2010=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2010=100), (3)


 8. 11gl -- Producentprisindex för lantbruk (2010=100), 2000-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52366 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021* (22)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2010=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2010=100), (2)


 9. 11gn -- Producentprisindex för lantbruk (2005=100), 2000Q1-2021Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 184483 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2021Q4* (88)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2005=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2005=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2005=100), (3)


 10. 11gp -- Producentprisindex för lantbruk (2005=100), 2000-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52601 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021* (22)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2005=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2005=100), (2)


 11. 11gr -- Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 1995Q1-2021Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 217474 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q4* (108)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (115)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2000=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2000=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100), (3)


 12. 11gs -- Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 1995-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58441 Ändrad senast: 2022-02-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021* (27)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (115)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2000=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100), (2)