Till toppen

119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, 2015-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalindex , 1 Arbetskraft , 2 Egna maskiner ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 11-17 Totalindex , 11 Geokonstruktioner , 12 Markkonstruktioner ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Kostnadsfaktor

Kostnadsfaktorer är de nyttigheter eller nyttighetgrupper av insatsbenämning.

Uppgifter

Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %

Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring prosent.