Till toppen

StatFin

 1. 119n -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18198 Ändrad senast: 2021-09-23

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 2. 117u -- Jordbyggnadskostnadsindex på (2015=100), enligt delindex, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11215 Ändrad senast: 2021-09-23

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 3. 119q -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex efter kostnadsfaktor, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13789 Ändrad senast: 2021-09-23

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 4. 119s -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12254 Ändrad senast: 2021-09-23

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 5. 119u -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13022 Ändrad senast: 2021-09-23

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 6. 119w -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18715 Ändrad senast: 2021-09-23

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 7. 119y -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22215 Ändrad senast: 2021-09-23

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Index basår: 2010=100, 2005=100, 2000=100, 1995=100, 1990=100 (5)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)