To the Top

119x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, 1990M01-2021M02
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Index basår
Obligatoriskt *
Delindex
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 0 Totalt 374

Index basår

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Delindex

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Delindex
Basår 2010=100 och 2005=100 M-index är totalindex exkl. betongkonstruktioner, arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader, K-index är index för bergkonstruktioner exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader, S-index är index för betongkonstruktioner exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader och H-index är index för underhåll exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader. Basår 2000=100, 1995=100 och 1990=100 M-index är totalindex exkl. brobyggnadsarbete, arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner, K-index är index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner, S-index är index för brobyggnadsarbete exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och H-index är index för skötsel och underhåll exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner.
Uppgifter
Jordbyggnadskostnadsindex indextal
Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.