1. 118v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, 2015M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 103605 Ändrad senast: 2021-02-23

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M01 (73)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  3. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 2. 119p -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, 2015M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41954 Ändrad senast: 2021-02-23

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M01 (73)
  2. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 3. 114x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), enligt delindex, 2015M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28693 Ändrad senast: 2021-02-23

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M01 (73)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %, (2)


 4. 119r -- Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100), enligt delindex, 2010M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43996 Ändrad senast: 2021-02-23

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2021M01 (133)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (13)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2010=100) årsförändring, %, (2)


 5. 119t -- Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100), enligt delindex, 2005M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51961 Ändrad senast: 2021-02-23

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2021M01 (193)
  2. Delindex: 11-17 Totalindex, 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, ..., Krossarbeten (10)
  3. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) indextal, Jordbyggnadskostnadsindex (2005=100) årsförändring, %, (2)


 6. 119v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2000=100) och (1990=100), enligt delindex, 1990M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 128485 Ändrad senast: 2021-02-23

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M01 (373)
  2. Delindex: 1-7 Totalindex, 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  3. Index basår: 2000=100, 1990=100, (2)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)


 7. 119x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, 1990M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 158298 Ändrad senast: 2021-02-23

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M01 (373)
  2. Index basår: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Uppgifter: Jordbyggnadskostnadsindex indextal, Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %, (2)