Till toppen

StatFin

  1. 12yb -- Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), 2019-2020

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9702 Ändrad senast: 2021-06-22

    1. Land: Nederländerna, Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, ..., Estland (37)
    2. Uppgifter: Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), (1)
    3. År: 2019, 2020, (2)