To the Top
 1. 11xc -- Konsumentprisindex (2015=100), årsuppgifter, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 163294 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (721)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 2. 11xe -- Konsumentprisindex (2010=100), årsuppgifter, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 220085 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 3. 11xg -- Konsumentprisindex (2005=100), årsuppgifter, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 191766 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 4. 11xi -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), årsuppgifter, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 119016 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (367)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), (2)


 5. 11xk -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), årsuppgifter, 1996-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10198 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2020 (25)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 6. 11xm -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), årsuppgifter, 1951-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10491 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 1951, 1952, 1953, 1954, ..., 2020 (70)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 7. 11xp -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), årssuppgifter, 1939-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11462 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 1939, 1940, 1941, 1942, ..., 2020 (82)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 8. 11xy -- Levnadskostnadsindex (1914:1-6=100), årsuppgifter, 1860-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17007 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2020 (161)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 9. 11xr -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), årsuppgifter, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28473 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 10. 11xt -- Konsumentprisindex, den totalindex, årsuppgifter, 1972-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13403 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2020 (49)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 11. 122q -- Årsförändring av konsumentprisindexet, årsuppgifter, 1980-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7726 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2020 (41)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 12. 11xv -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, årsuppgifter, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9431 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), (2)


 13. 11z1 -- Medelpriser på flytande bränslen, årsuppgifter, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8049 Ändrad senast: 2021-01-14

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)