To the Top

11xh -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2021M02
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Indexserie
Obligatoriskt *
Varor
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 0 Totalt 74

Indexserie

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Varor

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 Konsumentprisindex , 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , 01.1 Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 367

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Uppgifter reviderades 16.3.2021 i klassen 07.3.1.1 Passagerartransport med tåg. Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KT) (2015=100) reviderades i dessa klasser: 0 Konsumentprisindex, 07 Transport, 07.3 Transporttjänster, 07.3.1 Spårbunden passagerartransport, 07.3.1.1 Passagerartransport med tåg.
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Index tal
Point figure is a change quantity used in price indices, which expresses the price, average price or index of the reference period relative to the price, average price or index of the base period. The point figure of the base period is usually denoted by the number hundred. For example, if the point figure of the commodity is 105.3 in a certain period, it means that the price of the commodity has risen by 5.3 per cent from the base period.