To the Top

11xd -- Konsumentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 2010M01-2021M02
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Varor
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 0 Totalt 134

Varor

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 KONSUMENTPRISINDEX , 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , 01.1 Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 728

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Indextal
Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.