1. 11xb -- Konsumentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1544794 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M01 (73)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (727)
  3. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 2. 11xd -- Konsumentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 2010M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2736496 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2021M01 (133)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 3. 11xf -- Konsumentprisindex (2005=100), månadsuppgifter, 2005M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1273563 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2021M01 (193)
  2. Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 127022 Kopieringar, annonskostnader och övriga (731)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 4. 11xh -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1545178 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M01 (73)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (367)
  4. Uppgifter: Index tal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.), Månatlig inverkan (%-enh.) (5)


 5. 11xj -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) (2005=100), månadsuppgifter, 1996M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45653 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2021M01 (301)
  2. Indexserie: HKPI, HKPI-KS, (2)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 6. 11xl -- Levnadskostnadsindex (1951:10=100), månadsuppgifter, 1951M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85707 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2021M01 (841)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 7. 11xn -- Levnadskostnadsindex (1938:8-1939:7=100), månadsuppgifter, 1939M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100274 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 1939M01, 1939M02, 1939M03, 1939M04, ..., 2021M01 (985)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 8. 11xq -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), månadsuppgifter, 2000M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 243977 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2021M01 (253)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, (4)
  3. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 9. 11xs -- Konsumentprisindex, den totalindex, månadsuppgifter, 1972M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100530 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 1972M01, 1972M02, 1972M03, 1972M04, ..., 2021M01 (589)
  2. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 10. 122p -- Årsförändring av konsumentprisindexet, månadsuppgifter, 1980M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51639 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2021M01 (493)
  2. Uppgifter: Årsförändring (%), (1)


 11. 11xu -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, månadsuppgifter, 2015M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35283 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2021M01 (73)
  2. Varor: Konsumentprisindex, Alla poster utom livsmedel och energi, Livsmedel och alcoholfria drycker, Produkter, ..., Tjänster utom boende (8)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Månatlig inverkan (%-enh.), Årsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.) (5)


 12. 11xw -- Special Aggrekats (2010=100), OECD, månadsuppgifter, 2013M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28971 Ändrad senast: 2021-02-19

  1. Månad: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2021M01 (97)
  2. Varor: Alla poster utom livsmedel och energi, Produkter, Boende, Energi (bränslen, el, bensin), ..., Tjänster utom boende (6)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (%), Månadsförändring (%), (3)


 13. 11xx -- Medelpriser på flytande bränslen, månadsuppgifter, 2002M01-2021M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33169 Ändrad senast: 2021-02-26

  1. Månad: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2021M02 (230)
  2. Varor: Lätt brännolja, 1 l, Diesel, 1 l, Bensin 95 E 10, 1 l, Bensin 98 E 5, 1 l, (4)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)