Till toppen

11m4 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, 2015-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1. Driftskostnader , 1.1. Personalkostnader ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Kommuntyp

Kommuntyper är kommunalekonomi, kommunerna och samkommunerna.

Utgiftsslag

Utgiftsslag är driftskostnader, personalkostnader, löner och arvoden, socialförsäkringsavgifter, betalda pensioner, köp av varor och tjänster, material, förnödenheter och varor, köp av tjänster, övriga driftskostnader, övriga driftskostnader, övriga, avskrivningar och nedskrivningar, avskrivningar, investeringsutgifter och finansieringsutgifter.

Uppgifter

Indextal (2015=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Årsförändring (2015=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).