To the Top

11m2 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin efter uppgiftsområde, 2015-2020*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Kommuntyp
Obligatoriskt *
Uppgiftsområde
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Kommuntyp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Uppgiftsområde

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 1.1. Allmän förvaltning , 1.2. Social- och hälsovård ,

Valda 0 Totalt 10

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
År
* preliminär uppgift
Kommuntyp
Kommuntyper är kommunalekonomi, kommunerna och samkommunerna.
Uppgiftsområde
Uppgiftsområden är allmän förvaltning, social- och hälsovård, socialvård, hälsovård, undervisnings- och kulturverksamhet, undervisningsverksamhet, kulturverksamhet, övriga tjänster och affärsverksamhet.
År
2020*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Indextal (2015=100)
Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.
Årsförändring (2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).