Till toppen

StatFin

 1. 11m4 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11834 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kommuntyp: Kommunerna, Samkommunerna, Kommunalekonomi, (3)
  3. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 3. Finansieringsutgifter (14)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring (2015=100), (2)


 2. 11m6 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), prisindex för den kommunala basservicen (KUPHI) efter uppgiftsområde, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8570 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 1.3.2. Övriga driftsutgifter, övriga (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Årsförändring (2015=100), (2)


 3. 11m8 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter utgiftsslag, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9682 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Utgiftsslag (2015=100): Totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 1.1. Löner och övriga personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 5. Övriga utgifter (17)
  3. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring (2015=100), (2)


 4. 11ma -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter förvaltningsområde, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9535 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Förvaltningsområde (2015=100): Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (16)
  3. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring (2015=100), (2)


 5. 11mc -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter utgiftsslag, 1975-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19573 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021 (47)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1 Konsumtionsutgifter, 2 Transfereringar, (3)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 6. 11me -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, kommunalekonomin efter uppgiftsområde, 1975-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25789 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021 (47)
  2. Uppgiftsområde: Totalt, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, ..., KUPHI Prisindex för den kommunala basservicen (7)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 7. 11mg -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter förvaltningsområde, 1975-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33501 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021 (47)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (12)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 8. 11m2 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin efter uppgiftsområde, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10289 Ändrad senast: 2022-02-11

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Kommuntyp: Kommunerna, Samkommunerna, Kommunalekonomi, (3)
  3. Uppgiftsområde: Totalt, 1.1. Allmän förvaltning, 1.2. Social- och hälsovård, 1.2.1. Socialvård, ..., 1.5. Affärsverksamhet (10)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring (2015=100), (2)