To the Top

11m3 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, 2015Q1-2020Q4*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Kommuntyp
Obligatoriskt *
Utgiftsslag
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 0 Totalt 24

Kommuntyp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Utgiftsslag

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 1. Driftskostnader , 1.1. Personalkostnader ,

Valda 0 Totalt 14

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Kvartal
* preliminär uppgift
Kommuntyp
Kommuntyper är kommunalekonomi, kommunerna och samkommunerna.
Utgiftsslag
Utgiftsslag är driftskostnader, personalkostnader, löner och arvoden, socialförsäkringsavgifter, betalda pensioner, köp av varor och tjänster, material, förnödenheter och varor, köp av tjänster, övriga driftskostnader, övriga driftskostnader, övriga, avskrivningar och nedskrivningar, avskrivningar, investeringsutgifter och finansieringsutgifter.
Kvartal
2020Q1*
* preliminär uppgift
2020Q2*
* preliminär uppgift
2020Q3*
* preliminär uppgift
2020Q4*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Indextal (2015=100)
Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.
Kvartalsförändring (2015=100)
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring (2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).