Till toppen

StatFin

 1. 11sr -- Elproduktion, 1960-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23523 Ändrad senast: 2021-11-02

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2020 (61)
  2. Produktion/Anskaffning: Vattenkraft, Vindkraft, Solkraft, Kärnkraft, ..., EL KONSUMTION TOTALT (12)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, (3)


 2. 12a3 -- Bränslen av el- och värmeproduktion i Finland, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15100 Ändrad senast: 2021-11-02

  1. Bränsle, TJ: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., BRÄNSLEFÖRBRUKNING INOM EL- OCH VÄRMEPRODUKTIONEN TOTALT (13)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Uppgifter: Mängd, TJ, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, (3)


 3. 12b4 -- Elproduktion av energikällor och totalkonsumtion, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20944 Ändrad senast: 2021-11-02

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Elproduktion och konsumtion, GWh: KÄRNKRAFT, Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), ..., TOTALT KONSUMTIONEN AV EL (19)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, Andel av totalproduktion, %, (4)


 4. 12b7 -- Produktion av fjärrvärme i Finland, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14795 Ändrad senast: 2021-11-02

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Produktion av fjärrvärme, GWh: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV FJÄRRVÄRME TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalproduktion, %, (3)


 5. 12b8 -- Produktion av industrivärme i Finland, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14977 Ändrad senast: 2021-11-02

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Produktion av industrivärme, GWh: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV INDUSTRIVÄRME TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalproduktion, %, (3)