Till toppen

12vq -- Totalförbrukning av energi efter energikälla (alla kategorier), 1970-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 51

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI , 1 Förnybar energi , 1.1 Vattenkraft ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Siffror i ”2. Fossila bränslen och torv” har korrigerats för 1970-1989.
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
- värdet noll
Lätt brännolja inkluderar motorbrännoljan. Motorbensin, dieselolja och lätt brännolja (bio) innehåller flytande biobränslen för trafiken och biokomponenter: förnybar diesel (vätebehandlade vegetabiliska oljor eller animaliska fetter), traditionell biodiesel (fettsyrors metylestrar), bioetanol och andra biokomponenter i bensinklassen samt biobränslevätskor i lätt brännolja. The breakdown for 'Refinery gases and other petroleum gases' and 'Other petroleum' products starts from 1990. In previous years, sum of these categories has been directly added to total consumption. Koks inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen. Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning. Återvinningsbränslen utgörs av källsorterat kommunalt avfall eller de bränslen som tillverkats av avfall från handeln och industrin som kan jämställas med det. Övriga blandade bränslen är olika avfalls- eller biprodukter av produktion, som innehåller både fossilt och biodegraderbart kol.
Rivningsvirke omfattar syllar, som tagits ur bruk, samt spillträ från rivnings- och byggverk-samhet, i vilka ingår föroreningar såsom impregneringsmedel, tungmetaller e.d.
Övriga avfallsbränslen omfattar bl.a. plast-, gummi- och riskavfall. Värmepumpar omfattar den energi som produerats med jordvärme- och luftvärmepumpar med avdrag för pumparnas elförbrukning. Vattenkraft, vindkraft och importerad elektricitet har gjorts kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 TJ/GWh) och kärnkraft med verkningsgraden 33 % (10,91 TJ/GWh).