Till toppen

12sz -- Energiförbrukning inom samfärdsel, 1990-2020*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALT , 1 Motorbensin totalt , 1.1 Motorbensin (fossil) ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
- värdet noll
Motorbensin inkl. till år 1989 användningen av bensin för de fritidsbåtar som hör till sjötrafiken. Från år 1990 bygger uppgifterna om bränslen i inrikes vattentrafik på Statens tekniska forskningscentrals VTT:s modell för
kalkylering av utsläpp, MEERI. Inkluderar också bränsle som förbrukas i färj- och landsvägstrafik.

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift