Till toppen

12sv -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1960-2020*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1960 , 1961 , 1962 ,

Valda 1 Totalt 61

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET , 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET , 1.1 Vattenkraft ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
- värdet noll
Konventionell kondenskraft innehåller toppgasturbiner, motorkraft samt andelen kondenskraft inom samproduktionen. Småskalig CHP är samproduktion av el och värme i liten skala. Siffrorna omfattar för närvarande el som enligt biogasregistret producerats i CHP-anläggningar. Totalkonsumtion och produktion vvviker från den totala mängd som Energiindustri r.f. publicerar, eftersom också produktionen av småskaliga CHP-anläggningar ingår. Uppgifterna för åren 1960-1969 härstammar från handels- och industriministeriets publikation 'Energiatilastot 1960-1975'.

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift